Posts

Labor Coalition Nagkaisa Chides PNoy: Hindi Tuwid, Hindi Tama, Hindi Makatuwiran Kapag Pag-unlad ay Para sa Iilan Lamang!

Nagkaisa Labor Groups' Labor Day Demands Are Now in Aquino's Hands